You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Etický kodex Doktorky RomanyDoktorka Romana je společnost
, která miluje zvířata. Na počátku naší cesty byla touha nabídnout to nejlepší krmivo našim vlastním mazlíčkům. Ale rozhodli jsme se jít ještě o krok dál a vytvořili jsme si určitý kodex chování ke zvířatům a všem živým tvorům obecně. Proto odmítáme přivírat oči před neetickým zacházením se zvířaty i u našich dodavatelů. Vybíráme jen ty, kteří dodržují pět základních podmínek, založených na fyzické i psychické péči o zvířata nejen v místě chovu, ale i během přepravy či v místě porážky.

 

 1. Stravování a pitný režim.
  Každé zvíře má právo neomezeného přístupu k čerstvé vodě a kvalitnímu stravování, které mu zajistí vitalitu a fyzickou pohodu.

 2. Místo chovu.
  Možnost volného pohybu, ale i bezpečného prostoru pro spánek a odpočinek, patří k důležitým potřebám pro duševní klid zvířat.

 3. Zdraví.
  Nemoc a bolest sice k životu patří, ale je třeba jí předcházet správnou péčí, a pokud problém nastane, ihned jej řešit. Prevencí je dodržování předchozích bodů, a kromě nich je nezbytně nutná pravidelná veterinární péče.

 4. Právo projevu.  
  Krávy se pasou, kozy bečí… každé zvíře v chovu by mělo mít možnost stejného projevu jako na svobodě. Dostatek prostoru, vhodná zařízení a pomůcky a možnost trávit čas pohromadě s jedinci svého druhu.

 5. Život beze strachu.
  Každý živý tvor má právo na klidný život. Proto je třeba se vyvarovat zbytečné psychické zátěži.

 

Proto se zajímáme o podmínky u výrobců a jejich dodavatelů. Vybíráme naše partnery nejen na základě kvality krmiv, ale vyžadujeme i podobnou životní filosofii jako je ta naše. Chceme, aby dávali přednost malým rodinným farmám, používali jen maso zvířat, se kterými bylo dobře zacházeno, a byla pod přísným veterinárním dohledem. Nebudeme tomu říkat karma, ale prostě věříme, že naše chování nám příroda po zásluze oplatí a záleží jen na nás, jestli v dobrém, nebo špatném.

Minimalizace dopadů na životní prostředí. I to je jedna z vlastností, které si u svých partnerů vážíme. Snažíme se aby naše fungování zanechávalo co nejméně škody a proto veškerý odpad recyklujeme, používáme přírodní balící materiály a snažíme se co nejvíce vyvažovat používání automobilové přepravy, která je pro nás prozatím nutností.

Testování na zvířatech. U nás to není nic špatného. Vše co u nás naleznete, bylo testováno na našich vlastních mazlíčcích. Ale pouze v rozumném množství a za účelem dopřát jim to nejlepší. A to je také jediné testování na zvířatech které uznáváme. Trváme na tom, aby žádné naše krmivo nebylo nevhodné pro lidskou spotřebu. Protože to, co našim mazlíčkům dáváme okusit, ochutnáváme s nimi.  

Tak slibujeme.

V krmivech, která prošla našimi přísnými podmínkami, nenajdete žádné nevhodné suroviny, obiloviny na prvních místech receptury krmiv, chemické konzervanty ani dochucovadla. Dbáme na to, aby stabilita krmiv byla zabezpečována pouze přírodními konzervanty. Na prvním místě je pro nás vždy kvalitní maso, následované zdravou zeleninou, ovocem a bylinkami. Snažíme se, aby složení krmiva bylo vždy jasné a srozumitelné. Děláme vše pro to, abychom byli schopni vždy pomoci, poradit nebo vysvětlit jakoukoliv otázku z našeho oboru. V tom co děláme vidíme smysl a proto nás práce baví. Proto jsou naši dodavatelé i odběratelé spíše než partnery našimi přáteli. Naši zákazníci nejsou jen lidé co si něco koupí, ale lidé s vlastním příběhem a hlavně vlastním mazlíčkem. Lidé, se kterými sdílíme lásku ke zvířatům a kteří chtějí pro své zvířecí kamarády to nejlepší, tak jako my.